بایگانی برچسب ها: آشنايي با افراد دمدمي مزاج

دانلود مقاله آشنایی با افراد دمدمی مزاج

دانلود مقاله آشنایی با افراد دمدمی مزاج

دانلود مقاله آشنایی با افراد دمدمی مزاج الگوها ( دیگران نوعی و مهم ) تاثیر بی نظیری در ارتقاء و تکامل شخصیت نسل جوان دارند و در تمرکز نیروهای پنهان و آشکار جوانان نقش بسزایی دارند . وجود الگوها همانند ، قله های بلند و رفیعی است که روح را به صعود و اوج بر می کشد و اهتزاز روح الگو ، ما را از مرداب روزمرگی و ابتذال و پوچی به رستگاری فرا می خواند.چنانچه کسی بتواند  الگوی ثابت و تغییرناپذیر شخصیتی مناسبی برای خویش برگزیند می تواند با توج...

ادامه مطلب