بایگانی برچسب ها: آشنايي با بي نهايت ها و دترميان و ارائه فرمولها

دانلود مقاله آشنایی با بی نهایت ها و دترمیان و ارائه فرمولها

دانلود مقاله آشنایی با بی نهایت ها و دترمیان و ارائه فرمولها

آشنایی با بی نهایت هاو  دترمیان و ارائه فرمولها فهرست مطالب بی نهایت ها نگرش باستانی در مورد بی نهایت نگر ش های نوین آغازین در مبحث بی نهایت ها ادراک ریاضی در مبحث بی نهایتها نظریات مدرن بی نهایت ها مطلق اعداد اول دترمیان با فرمول منبع بی نهایت ها بی نهایت (از واژه لاتین “finitus” به معنی “محدود” گرفته شده – علامت ریاضی: ∞) چیزی است که “محدود” نیست، که در آن هیچ محدودیتی زمانی و فضایی وجود ندارد.در ر...

ادامه مطلب