بایگانی برچسب ها: آشنايي با دوقطبي هاي الكتريكي

دانلود مقاله آشنايي با دوقطبي هاي الكتريكي

دانلود مقاله آشنايي با دوقطبي هاي الكتريكي

آشنايي با دوقطبي هاي الكتريكي فهرست مطالب مقدمه:  امواج الكترومغناطيسي عدم وجود تك قطبي مغناطيسي دو قطبي الكتريكي و آنتن‌ها چرا آهن رباي تک قطبي وجود ندارد؟ (تئوري دو قطبي) منابع مقدمه پدیده آهنربایی 2500 سال پیش در شهرماگنزیا مشاهده شد. آهنربا دارای دو قطب شمال N و جنوب S است. دو قطب مخالف یا غیرهمنام یکدیگر را جذب و دو قطب مشابه یا همنام یکدیگر را دفع می کنند عقربه قطب نما به این دلیل رو به شمال می ایستد که زمین شبیه یک آهنربا عمل می ...

ادامه مطلب