بایگانی برچسب ها: آشنايي با فرآيند خصوصي سازي

دانلود مقاله بررسی وضعیت بانکهای خصوصی

دانلود مقاله بررسی وضعیت بانکهای خصوصی

بررسی وضعیت بانکهای خصوصی در ایران مقدمه: از انگیزه های اصلی در انجام این تحقیق بررسی این موضوع بوده که امروزه در جامعه ما آگاهی و اطمینان اکثر مردم نسبت به بانکهای خصوصی در کشور بسیار کم است و ما در ضمن تحقیق به جمع آوری اطلاعات و پرسشهای مردمی در صدد رسیدن به این موضوع بوده ایم که چرا آگاهی و اطمینان مردم پایین بوده و بانکهای خصوصی چه راهکارهایی برای افزایش این عوامل باید درنظر بگیرند تا بتوانیم آینده روشنی را برای بانکهای خصوصی در کش...

ادامه مطلب