بایگانی برچسب ها: آشنايي با كودكان و دانش آموزان ناشنوا و نيمه شنوا

دانلود مقاله آشنایی با کودکان ناشنوا و نیمه شنوا

دانلود مقاله آشنایی با کودکان ناشنوا و نیمه شنوا

دانلود مقاله آشنایی با کودکان ناشنوا و نیمه شنوا فهرست آشنایی با کودکان و دانش آموزان ناشنوا و نیمه شنوا تعریف نا شنوایی علل وانواع ناشنوایی ناشنوایی انتقالی ناشنوایی ادراکی یا عصبی اختلالات شنوایی در کلاس های عادی و وظیفه استادان روشهای آموزش و پرورش دانش آموزان ناشنوا روش زبانی ( شفاهی ) زبان اشاره و روش هجی کردن با انگشتان  ( روش دستی ) روش مختلط  یا جامع ( ترکیبی ) آشنایی با کودکان و دانش آموزان ناشنوا و نیمه شنوا: کودکان و دانش اموزان ...

ادامه مطلب