بایگانی برچسب ها: آشنايي با مباني برنامه ريزي .pdf

دانلود پاورپورینت آشنایی با مبانی برنامه ریزی

دانلود پاورپورینت آشنایی با مبانی برنامه ریزی

پاورپورینت آشنایی با مبانی برنامه ریزی معماری و شهرسازی فهرست مطالب تعاریف و مفاهیم بنیادی تحول برنامه ریزی تعاریف برنامه ریزی مفهوم برنامه ریزی. تعریف فرآیند برنامه ریزی   مراحل برنامه ریزی   برنامه ریزی راهبردی (تعریف عام) ویژگی های برنامه ریزی معیار تقسیم بندی برنامه ریزی به انواع مختلف انواع برنامه ریزی طرح پرسش مراحل ۵گانه برنامه ریزی برنامه ریزان و طراحان سلسله مراتب طرحهای توسعه و عمران سرزمینی( وضعیت فعلی) سلسله مراتب و تعاریف طر...

ادامه مطلب