بایگانی برچسب ها: آشنايي با مرمت ابنيه.pdf

دانلود مقاله آشنایی با مرمت ابنیه

دانلود مقاله آشنایی با مرمت ابنیه

مقاله آشنایی با مرمت ابنیه چکیده و نتایج حاصل از جداول : ۱ ) در روش حفاظتی و بهداشتی اهداف ما از مداخله ساماندهی محیط شهری و بهبود کارد با تخریب کالبد بناء می باشد. از نظریه های موجود در مداخله می توان به هندسه گرایی، معیار گرایی، تفکیک کارکردهای شهری و جدایی حرکت سواره از پیاده اقدام نمود اصول پیشنهادی در این روش نفی گذشته اینکه مرمت معماری نمی تواند به بناء محدود شود و کالبد باید مطیع عملکرد شود و در مورد دستورالعمل پیشنهادی باید تخری...

ادامه مطلب