بایگانی برچسب ها: آشنايي با مفهوم انتقال و توزيع

دانلود پروژه مکانیابی سیستم های قدرت وتوزیع

دانلود پروژه مکانیابی سیستم های قدرت وتوزیع

مکانیابی سیستم های قدرت وتوزیع و نیروگاهها در محیط GIS فهرست مطالب فصل اول (GIS) آشنايي مختصر با GIS 3 مقدمه اي بر GIS  4 تاريخچه ايجاد GIS 5 عناصر اصلي تشكيل دهنده سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي 6 منابع اطلاعات جغرافيايي ، ورودي GIS 8 فرآيند تحليل اطلاعات در سيستم جغرافيايي 12 كاربردها و توانايي هاي سيستم  هاي اطلاعات جغرافيايي 15 روش و مدل پژوهش 16 گردآوري اطلاعات 16 اطلاعات مكاني لازم براي ورود به سيستم 18 خروجي ها 19 نقشه هاي موضوعي و...

ادامه مطلب