بایگانی برچسب ها: آشنايي با مقررات مربوط به حراج و مزايده

دانلود مقاله آشنايي با مقررات مربوط به حراج و مزايده

دانلود مقاله آشنايي با مقررات مربوط به حراج و مزايده

آشنايي با مقررات مربوط به حراج و مزايده فهرست مطالب مقدمه 1 مبحث اول 3 تعاريف لغوي اصطلاحات 3 مبحث دوم 3 اجراي احكام مدني 3 گفتار اول: احكامي كه به صراحت فروش اموال از طريق مزايده را بيان مي‌كند. 4 ب) دستور فروش در اجراي قانون شهرداري 4 ج) دستور فروش براي اموال ضايع شدني 5 د) اجرا حكمي كه محكوم به آن پرداخت وجه از ناحيه محكوم عليه است. 5 و) اصلاح آيين‌نامه قانون تشكيل دادگاه عمومي و انقلاب مصوب 19/6/87 و نحوه اجرا 5 گفتار دوم: اصول حاك...

ادامه مطلب