بایگانی برچسب ها: آشنايي با مكان كارآموزي

دانلود گزارش كارآموزي در فولاد مازندران

دانلود گزارش كارآموزي در فولاد مازندران

دانلود گزارش كارآموزي در فولاد مازندران فهرست آشنايي با مكان كارآموزي قسمت قالبگيري انواع ماسه مورد نياز براي قالبگيري : نسبت ماسه و چسب : تغذيه گيري : ماهيچه گيري : نحوه در آوردن مدل قالب : مرحله مونتاژ و يا ماهيچه گذاري : نحوه قالبگيري چرخ قسمت ذوب : محفظه قالب و ايجاد تخلخل در بدنه اصلي قطعه قسمت تخليه درجه ها : قسمت عمليات حرارتي و تميز كاري قسمت كنترل كيفي : قسمت آزمايشگاه : اسپكتروفتومتر : آشنايي با مكان كارآموزي كارخانه فولاد ما...

ادامه مطلب