بایگانی برچسب ها: آشنايي با هليكوباكترپيلوري

دانلود مقاله آدنوکاسینوم معده

دانلود مقاله آدنوکاسینوم معده

آدنوکاسینوم معده فهرست مطالب فصل اول : مقدمه 1 نقش ژنتيك در اتيولوژي آدنوكارسينوم معده 8 عوامل خطرساز آدنوكارسينوم معده 11 ضايعات پيش سرطاني آدنوكارسينوم معده 19 آدنوكارسينوم معده ؛ غربالگري 25 آشنايي با هليكوباكترپيلوري 29 اپيدميولوژي 31 انتقال عفونت 33 فاكتورهاي بيماري‌زاي هليكوباكترپيلوري 35 عفونت حاد ناشي از هليكوباكترپيلوري . 40 پاتوژنر التهاب 42 هليكوباكترپيلوري ؛ تشخيص 47 هليكوباكترپيلوري ؛ تدبير شخصي 53 هليكوباكترپيلوري ؛ درمان...

ادامه مطلب

دانلود پروژه آدنوكاسينوم معده

دانلود پروژه آدنوكاسينوم معده

دانلود پروژه آدنوكاسينوم معده فهرست مطالب : فصل اول : مقدمه 1 نقش ژنتيك در اتيولوژي آدنوكارسينوم معده 8 عوامل خطرساز آدنوكارسينوم معده 11 ضايعات پيش سرطاني آدنوكارسينوم معده 19 آدنوكارسينوم معده ؛ غربالگري 25 آشنايي با هليكوباكترپيلوري 29 اپيدميولوژي 31 انتقال عفونت 33 فاكتورهاي بيماري‌زاي هليكوباكترپيلوري 35 عفونت حاد ناشي از هليكوباكترپيلوري 40 پاتوژنر التهاب 42 هليكوباكترپيلوري ؛ تشخيص 47 هليكوباكترپيلوري ؛ تدبير شخصي 53 هليكوباكترپيلوري ؛ در...

ادامه مطلب