بایگانی برچسب ها: آشنايي با پرسها و نحوه عملكرد آنها

دانلود پروژه آشنايي با پرسها و نحوه عملكرد آنها

دانلود پروژه آشنايي با پرسها و نحوه عملكرد آنها

آشنايي با پرسها و نحوه عملكرد آنها فهرست مطالب فصل اول : معرفي كارخانة برش و پرس ايران خودرو فصل دوم : طراحي قالبهاي پرس مقدمه برشكاري 1-2-برشكاري 2-2-2- مناطق برش 3-2-2-نحوة دادن كليرانس به سنبه وماتريس 4-2-2-كليرانس زاويه اي 5-2-2- اضافه دور ريز 6-2-2-نيروي لازم برش 7-2-2- انرژي لازم برش 8-2-2- روشهاي كم كردن نيروي لازم برش 9-2-2- نيروي لازم بيرون انداز 2-2- اجزاي قالب 3-2- طراحي قالب 1-3-2- بدست آمدن قطعه ميل راهنما 2-3-2-طراحي سنب...

ادامه مطلب