بایگانی برچسب ها: آشنايي با پرسها و نحوه عملكرد آنها

دانلود پروژه آشنایی با پرسها و نحوه عملکرد آنها

دانلود پروژه آشنایی با پرسها و نحوه عملکرد آنها

آشنایی با پرسها و نحوه عملکرد آنها فهرست مطالب فصل اول : معرفی کارخانه برش و پرس ایران خودرو فصل دوم : طراحی قالبهای پرس مقدمه برشکاری ۱-۲-برشکاری ۲-۲-۲- مناطق برش ۳-۲-۲-نحوه دادن کلیرانس به سنبه وماتریس ۴-۲-۲-کلیرانس زاویه ای ۵-۲-۲- اضافه دور ریز ۶-۲-۲-نیروی لازم برش ۷-۲-۲- انرژی لازم برش ۸-۲-۲- روشهای کم کردن نیروی لازم برش ۹-۲-۲- نیروی لازم بیرون انداز ۲-۲- اجزای قالب ۳-۲- طراحی قالب ۱-۳-۲- بدست آمدن قطعه میل راهنما ۲-۳-۲-طراحی سنبه و پیچها ۴-۲- رو...

ادامه مطلب