بایگانی برچسب ها: آشنايي كامل با تلويزيون ومدارات دروني آن

دانلود گزارش كارآموزي تعمیرات رادیو و تلویزیون

دانلود گزارش كارآموزي تعمیرات رادیو و تلویزیون

گزارش كارآموزي تعمیرات رادیو و تلویزیون فهرست                                                           بخش اول:                                                                      مقدمه و تشكر بخش دوم:                                                                      آشنايي كلي با مكان كارآموزي بخش سوم: آشنايي كامل با تلويزيون ومدارات دروني آن بخش چهارم: آزمون آموخته ها و عيب يابي و رفع عيب هاي يك تلويزيون                  بخش پنجم: آشنا...

ادامه مطلب