بایگانی برچسب ها: آشنايي كلي با مكان كارآموزي

دانلود گزارش کارآموزی در آموزشگاه طراحی لباس

دانلود گزارش کارآموزی در آموزشگاه طراحی لباس

دانلود گزارش کارآموزی در آموزشگاه طراحی لباس فهرست مطالب مقدمه فصل اول : آشنايي كلي با مكان كارآموزي فصل دوم ارزيابي بخش هاي مربتط با رشته علمي كارآموز مقايسه واحد كارآموزي با دانشگاه فصل سوم : آزمون آموخته ها و نتايج انواع دامن طرز كشيدن كادر الگوي دامن طرز كشيدن پنس هاي دامن جلوي دامن كنترل كمر انواع الگوي دامن دامن پيلي دوقلو در وسط پشت دامن تنگ جيب دار دامن دوپيلي در جلو روي زانوها (به حالت يك طرفه ) دامن پيلي دو قلو روي زانو دامن ...

ادامه مطلب