بایگانی برچسب ها: آشنایی با تنظیمات شبکه

دانلود پروژه شبکه سازی در ویندوز

دانلود پروژه شبکه سازی در ویندوز

   شبکه سازی در ویندوز NT * مقدمه 1 * فصل اول * آشنایی با ویژگی ویندوزNT 2 * فصل دوم * 1- نصب Windows NT   4 * 1-2- انواع نصب NT 5     * 2-2- مراحل چهارگانه نصب NT   7     * 3-2- نصب ازطریقه شبکه   20     * فصل سوم شبکه سازی در Windows NT     * 1-3- اهداف   24 * 2-3- معماری شبکه   24 * 3-3- دسترسی به فایل ها و خدمات چاپی   35 * 4-3- پردازش گسترده 39 * 5-3- پروتکل های شبکه   42 * 6-3- آشنایی با تنظیمات شبکه در NT 70     * 7-3- روش پیاد...

ادامه مطلب