بایگانی برچسب ها: آشنایی با سیستم اعلام حریق

دانلود مقاله آشنایی با سیستم اعلام حریق

دانلود مقاله آشنایی با سیستم اعلام حریق

آشنایی با سیستم اعلام حریق دستگاه اعلام حریق: ۱- انواع سیستم های دستگاه اعلام حریق را نام ببرید؟ ۱- دگمه ی فشاری آتش سوزی     ۲- اتصال لحیم ذوب شونده     ۳- سنسور حرارتی. ۲- طرز کار دستگاه اعلام خطر را بنویسید؟ در این دستگاه اتصال و رشته سیم های نازکی را می توان کار گذاشت که با قطع هر یک از آنها دستگاه اعلام خطر کند. ۳- چرا در طراحی ساختمان سیستم اعلام حریق باید در نظر گرفته شود؟ برای به حداقل رساندن خطرات ناشی از آتش سوزی و ایجاد ز...

ادامه مطلب