بایگانی برچسب ها: آشنایی با صنعت بیمه.ppt

دانلود مقاله آشنایی با صنعت بیمه

دانلود مقاله آشنایی با صنعت بیمه

دانلود مقاله آشنایی با صنعت بیمه چكيده : هنگامي كه A ( بيمه گر ) مزايايي چون پول خسارات بيمه و يا ترميم وضعيت به B ( بيمه گزار ) اعطا مي نمايد B ممكن است بر  اساس قانون ملزم شود كه برخي حقوق از جمله حق جانشيني در باقي مانده اموال بيمه شده را به A منتقل نموده و يا حقي در خصوص طرف ثالث مانند حق اقدام عليه وي را به بيمه گذار اعطا نمايد. اين الزام به ان خاطر است كه A حتي المقدور امكان جبران خسارت يا هزينه اي را كه به واسطة اعطاي مزايا به ...

ادامه مطلب