بایگانی برچسب ها: آشنایی با ماشینهای دایکاست

دانلود مقاله طراحی وساخت قالبهای دایکاست

دانلود مقاله طراحی وساخت قالبهای دایکاست

طراحی وساخت قالبهای دایکاست فهرست مطالب مقدمه : 2 آشنایی با ماشینهای دایکاست: 3 ماشینهای دایکاست با سیستم تزریق محفظه گرم 3 ماشینهای دایکاست با سیستم تزریق محفظه سرد عمودی 5 ماشینهای دایکاست با سیستم خلأ یا مکش 7 قالبهای دایکاست 8 پینهای پران 8 ماهیچه ها یا نرگی قالب 9 راهای خروج هوای داخل حفره 10 سرباره گیرها 10 انواع مختلف قالب 11 قابلهای تک حفره ای 11 قالبهای چند حفره ای 12 قالبهای ترکیبی 13 قالب با یک کفشک وحفرههای قابل تعویض 14 طراحی قالب:...

ادامه مطلب