بایگانی برچسب ها: آشنایی با معیارهای رؤیت هلال

دانلود پروژه راههای اثبات هلال در فقه مذاهب

دانلود پروژه راههای اثبات هلال در فقه مذاهب

راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید «چکیده» بحث ثبوت هلال ماه از مباحثی است که همه انسانها به نوعی به آن نیاز دارند. شریعت مقدس اسلام نیز برخی از اعمال و عبادات را معلّق به ثبوت هلال ، نموده است. مهمترین عامل تعیین کننده در رؤیت هلال و آغاز ماههای قمری، افق است ، هر نقطه ای روی کره زمین افق مخصوص به خودش را دارد.بر این اساس معیار متخصصین دینی و فقهای عظام در رؤیت هلال بر اساس افق مشخص می شود. بیشتر فقها ، رؤیت ه...

ادامه مطلب