بایگانی برچسب ها: آشنایی با معیارهای رؤیت هلال

دانلود پروژه راههای اثبات هلال در فقه مذاهب

دانلود پروژه راههای اثبات هلال در فقه مذاهب

راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید «چكيده» بحث ثبوت هلال ماه از مباحثي است كه همه انسانها به نوعي به آن نياز دارند. شريعت مقدس اسلام نيز برخي از اعمال و عبادات را معلّق به ثبوت هلال ، نموده است. مهمترين عامل تعيين كننده در رؤيت هلال و آغاز ماههاي قمري، افق است ، هر نقطه اي روي كره زمين افق مخصوص به خودش را دارد.بر اين اساس معيار متخصصين ديني و فقهاي عظام در رؤيت هلال بر اساس افق مشخص مي شود. بیشتر فقها ، رؤیت ه...

ادامه مطلب