بایگانی برچسب ها: آشنایی با کارخانه مینو

دانلود کارآموزی تولیدات شرکت پارس مینو

دانلود کارآموزی تولیدات شرکت پارس مینو

دانلود کارآموزی تولیدات شرکت پارس مینو دانلود کارآموزی تولیدات شرکت پارس مینو  کارآموزی تولیدات شرکت پارس مینو شرکت صنعتی پارس مینو ( سهامی عام ) در سال ۱۳۳۸ بصورت سهامی عام تاسیس وتحت شماره ۶۹۸۰ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به ثبت رسید و در مهر ماه سال ۱۳۶۰ مشمول بند « ب » قانون توسعه  و حفاظت صنایع ایران  و تحت پوشش سازمان صنایع ملی قرار گرفت.مقدمات اولیه کارخانه مینو در سال ۱۳۴۰ توسط آقای خسرو شاهی آماده شد .وبنا بر تصمیم گیر...

ادامه مطلب