بایگانی برچسب ها: آغاز بتن ريزي ستونها

دانلود گزارش کارآموزی شرکت راه ساختمانی تحکیم سازه ابهر

دانلود گزارش کارآموزی شرکت راه ساختمانی تحکیم سازه ابهر

گزارش کارآموزی شرکت راه ساختمانی تحکیم سازه ابهر فهرست مطالب تشکر و قدردانی مقدمه فصل اول مرحله اول تهیه زمین مرحله دوم تهیه کروکی زمین مرحله سوم تهیه نقشه فصل دوم ساخت آغاز بتن ریزی ستونها فصل سوم اعمال ضرایب فصل چهارم نقشه کشی با AUTO CAT تشکر و قدردانی بعضی روزهای زندگی روشن اند و برخی تاریک ، از روزهای روشن زندگی بقدری نور بگیریم که برای روزهای تاریک به اندازه کافی نور داشته باشیم و فراموش نکنیم حتی اگر تنها ترین تنها ها شدیم ب...

ادامه مطلب