بایگانی برچسب ها: آغاز بتن ريزي ستونها

دانلود گزارش کارآموزی شرکت راه ساختمانی تحکیم سازه ابهر

دانلود گزارش کارآموزی شرکت راه ساختمانی تحکیم سازه ابهر

گزارش کارآموزی شرکت راه ساختمانی تحکیم سازه ابهر فهرست مطالب تشكر و قدرداني مقدمه فصل اول مرحله اول تهيه زمين مرحله دوم تهيه كروكي زمين مرحله سوم تهيه نقشه فصل دوم ساخت آغاز بتن ريزي ستونها فصل سوم اعمال ضرايب فصل چهارم نقشه كشي با AUTO CAT تشكر و قدرداني بعضي روزهاي زندگي روشن اند و برخي تاريك ، از روزهاي روشن زندگي بقدري نور بگيريم كه براي روزهاي تاريك به اندازه كافي نور داشته باشيم و فراموش نكنيم حتي اگر تنها ترين تنها ها شديم ب...

ادامه مطلب