بایگانی برچسب ها: آفات مهم ذرت در ایران و مدیریت تلفیقی آنها

دانلود مقاله آفات مهم ذرت در ایران و مدیریت تلفیقی آنها

دانلود مقاله آفات مهم ذرت در ایران و مدیریت تلفیقی آنها

مقاله آفات مهم ذرت در ایران و مدیریت تلفیقی آنها فهرست مطالب پیشگفتار۱ مقدمه:۲ آفات مهم و کلیدی ذرت۳ کرم مفتولی                  Agriotes elongatus, Marsch5 مگس بذر و گیاهچه             Hylemia platura, Meign7 کلاغ                                                  Corvus corone L.9 شته ذرت                  Rhopalosiphum maidis Fitch.10 تریپس ذرت:                                   Anaphothrips spp11 کنه تارتن:                   Tetranychus urticae, koch...

ادامه مطلب