بایگانی برچسب ها: آفات مهم گندم وکنترل آنها

دانلود مقاله آفات مهم گندم وکنترل آنها

دانلود مقاله آفات مهم گندم وکنترل آنها

آفات مهم گندم وکنترل آنها فهرست مطالب مقـدمـه          3 آفات گندم  و اهميت اقتصادي آنها  4 سن هاي زيان آور گندم  5 راست بالان زيان آور گندم   17 جوربالان زيان آور گندم20 بال ريشك داران زيان آور گندم24 سخت بالپوشان زيان آور گندم   26 بال پولك داران زيان آور گندم31 دو بالان زيان آور گندم33 بال غشائيان زيان آور گندم35 كنه هاي زيان آور گندم36 مديريت تلفيقي آفات گندم37  منابع و ماخذ38 مقـدمـه                                                ...

ادامه مطلب