بایگانی برچسب ها: آفات مهم گندم وکنترل آنها

دانلود مقاله آفات مهم گندم وکنترل آنها

دانلود مقاله آفات مهم گندم وکنترل آنها

آفات مهم گندم وکنترل آنها فهرست مطالب مقـدمـه          ۳ آفات گندم  و اهمیت اقتصادی آنها  ۴ سن های زیان آور گندم  ۵ راست بالان زیان آور گندم   ۱۷ جوربالان زیان آور گندم۲۰ بال ریشک داران زیان آور گندم۲۴ سخت بالپوشان زیان آور گندم   ۲۶ بال پولک داران زیان آور گندم۳۱ دو بالان زیان آور گندم۳۳ بال غشائیان زیان آور گندم۳۵ کنه های زیان آور گندم۳۶ مدیریت تلفیقی آفات گندم۳۷  منابع و ماخذ۳۸ مقـدمـه                                                ...

ادامه مطلب