بایگانی برچسب ها: آفتابگردان

دانلود مقاله محاسبه تبخير و تعرق گياه آفتابگردان

دانلود مقاله محاسبه تبخير و تعرق گياه آفتابگردان

محاسبه تبخير و تعرق گياه آفتابگردان فهرست مطالب آفتابگردان1 تاريخ کشت1 روش کاشت2 آبياري5 تبخير و تعرق در پوشش گياهي9 روشهاي محاسباتي ETo11 روش بلاني کريدل محاسبه شده توسط FAO13 محاسبه ضريب گياهي 15 محاسبات 19 نتيجه گيري23 منابع24 آفتابگردان امروزه آفتابگردان از نظر مجموع محصول و تجارت جهاني يكي از دانه هاي روغني عمده جهان محسوب مي شود و احتمالا حتي اهميت آن بايد بيشتر شود. اين روند نخست مرهون معرفي ارقام پاكوتاه هيبريد است كه ميزان بازدهي آنها بالا...

ادامه مطلب