بایگانی برچسب ها: آلاینده های صنعتی آب

دانلود پروژه بحران ملی آلودگی منابع آب و سیاستهای دولت

دانلود پروژه بحران ملی آلودگی منابع آب و سیاستهای دولت

بحران ملی آلودگی منابع آب و سیاستهای دولت برای مقابله با بحران فهرست مطالب: مقدمه بخش اول: درآمدی بر آلودگی آب 1.آلاینده های آب و تأثیرات آنها بر حیات انسان 2.آلودگی آب، فراتر از یک مسئله‌ی ساده 3.آلاینده های صنعتی آب 4.تاثیر فعالیتهای‌ کشاورزی‌ بر کیفیت‌ آبهای‌ سطحی‌ و زیرزمینی‌ بخش دوم: دامنه‌ها و پیامدهای بحران 1.تهران، شهر بی دفاع 2.کارون، یادگار ایرانی 3.آلودگی نفتی روستای اسماعیل‌آباد شهر ری، یک قدم تا پایتخت 4.زاینده‌رود، رود مرد...

ادامه مطلب