بایگانی برچسب ها: آلودگی آب

دانلود مقاله آلودگی آب

دانلود مقاله آلودگی آب

آلودگی آب فهرست مطالب چگونگی پیدایش أب در سطح کره زمین: ۱ اهمیت آب ۱ رابطه فرهنگ و تمدن با آب و وابستگی روز افزون انسان به آب ۳ آلودگی آب PollutedWater 4 وسعت آلودگی آبThe Extent of Water Pollution 5 طبقه بندی آلوده کننده های آب  lassification of Water Pollutants 5 زباله ای متقاضی اکسیژن (اکسیژن خواه )     Oxygen-Demanding Wastes 6 عوامل بیماری زا   Disease- Causing Agents 8 مواد آلی مصنوعی Synthetic Organic Compounds 10 نفت: ۱۰ رسو...

ادامه مطلب