بایگانی برچسب ها: آلودگی شیمیایی وهسته ای

دانلود مقاله تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست

دانلود مقاله تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست

تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست فهرست مطالب مقدمه بخش اول: کلیات 1-مفهوم بهداشت عمومی و محیط زیست 2-تاریخچه قانونگذاری بخش دوم: عناصر تشکیل دهنده جرائم تهدید علیه بهداشت عمومی وآلودگی محیط زیست 1-عنصر قانونی 1-1- ماده688 قانون مجازات اسلامی 1-2- آلودگی آب 1-3- آلودگی هوا 1-4- آلودگی صوتی 1-5- آلودگی خاک 1-6- آلودگی شیمیایی وهسته ای 1-7- آلودگی ناشی از زباله ونخاله 1-8- آلودگی ناشی از پسماندها 2- عنصر مادی 2-1- رفتار مر...

ادامه مطلب