بایگانی برچسب ها: آلیاژهای آهنگری

دانلود مقاله فولادها

دانلود مقاله فولادها

فولادها فهرست مطالب فولادها ۱ ۲- فولاد چیست؟ ۲ ۳- خلاصه مطالب فوق به صورت زیر است: ۳ ۴- فولادهای آلیاژی و کربنی ۴ سیستم کدگذاری ۴ ۵- سیستم AISI – SAE 4 ۶- سیستم شماره کدگذاری واحد ۷ ۷- انواع فولادهای سولفور نشده استاندارد ۹ فولادهای کربنی سولفور شده استاندارد ۹ ۹- فولادهای کربنی سولفور و  فسفر شده استاندارد ۱۰ ۱۰- فولادهای آلیاژی ۱۱ ۱۱- ترکیبات فولادهای آلیاژی استاندارد ۱۱ ۱۲- ترکیبات فولادهای بوردار استاندارد ۱۴ ۱۳- سختی پذیری ۱۴ ...

ادامه مطلب