بایگانی برچسب ها: آلیاژهای اکستروژنی

دانلود مقاله فولادها

دانلود مقاله فولادها

فولادها فهرست مطالب فولادها 1 2- فولاد چیست؟ 2 3- خلاصه مطالب فوق به صورت زیر است: 3 4- فولادهای آلیاژی و کربنی 4 سیستم کدگذاری 4 5- سیستم AISI – SAE 4 6- سیستم شماره کدگذاری واحد 7 7- انواع فولادهای سولفور نشده استاندارد 9 فولادهای کربنی سولفور شده استاندارد 9 9- فولادهای کربنی سولفور و  فسفر شده استاندارد 10 10- فولادهای آلیاژی 11 11- ترکیبات فولادهای آلیاژی استاندارد 11 12- ترکیبات فولادهای بوردار استاندارد 14 13- سختی پذیری 14 14- نق...

ادامه مطلب