بایگانی برچسب ها: آماده سازي فلز

پروژه فسفاتکاری و آماده سازی سطوح فلزی

پروژه فسفاتکاری و آماده سازی سطوح فلزی

دانلود پروژه فسفاتکاری و آماده سازی سطوح فلزی    فهرست مطالب * چكيده 1 * مقدمه : آماده سازي فلز 15 * فصل اول : سابقه تاريخي * فسفاتكاري قبل از جنگ جهاني 15 * فسفاتكاري درطي جنگ جهاني 19 * توسعه در زمان جنگ 25 * توسعه بعد از جنگ 27 * فصل دوم : انديشه‌هاي نظري * مكانيسم‌هاي واكنش30 * زينك اورتوفسفاتها32 * فسفات منگنز 32 * فسفات آهن 33 * تشكيل پوشش 33 * شتابدهنده‌ها 43 * شتابدهنده‌هاي نيكل و مس 46 * شتابدهنده‌هاي اكسيد كننده 47 * شتابدهندگي...

ادامه مطلب