بایگانی برچسب ها: آموزش انفرادي تجويز شده

دانلود مقاله مقایسه نظام آموزشی ایران با سایر نظامهای آموزشی کشورهای دیگر جهان

دانلود مقاله مقایسه نظام آموزشی ایران با سایر نظامهای آموزشی کشورهای دیگر جهان

مقایسه نظام آموزشی ایران با سایر نظامهای آموزشی کشورهای دیگر جهان فهرست مطالب آیا باروشهای تدریس آشنا هستید؟ ۱ روشهای جدید تدریس ۱ روشهای انفرادی ۱ هدفهای آموزشی انفرادی ۲ ۱-رعایت تفاوتهایی فردی: ۳ ۲-رشد استقلال در عمل و یادگیری. ۴ ۳-عادت به مطالعه. ۴ ۴-ایجاد مهارت در مطالعه. ۴ طرح کلر و سطوح مختلف آن ۶ ۱-پیشرفت بر اساس توان فردی: ۶ ۲-یادگیری تا حد تسلط: ۷ ۳-تدریس خصوصی ۷ ۴-راهنمایی ۷ ۵-تکنیکها و رشهای مکمل، همراه آموزش سنتی: ۸ روش...

ادامه مطلب