بایگانی برچسب ها: آموزش در صنعت

دانلود مقاله روانشناسی در صنعت

دانلود مقاله روانشناسی در صنعت

روانشناسی در صنعت فهرست مطالب 1- روان‎شناسي در صنعت 2- تاريخچه‎ي روان‎شناسي صنعتي 3- روان‎شناسي اجتماعي صنعتي 4- عامل انساني و رابطه‎ي آن با توليد 5- فلسفه و روان‎شناسي كار 6- كار و استراحت 7- روابط انساني در صنعت 8- سنجش شايستگي 9- رضايت حرفه‎اي و روحيه‎ي صنعتي 10- زنان در كارخانجات 11- ارزيابي مشاغل 12- آموزش در صنعت 13- آزمونهاي رواني 14- سوانح و ايمني در كارخانجات 1- روان‎شناسي در صنعت روان‎شناسان بيش از آنچه ما تصور مي‎كنيم م...

ادامه مطلب