بایگانی برچسب ها: آموزش رسمي

دانلود پروژه مدیریت آموزشی

دانلود پروژه مدیریت آموزشی

پروژه مدیریت آموزشی فهرست مطالب فصل اول : توانایی تشخیص مفهوم مدیریت و اصول آن اجزاء یا سیستمهای فرعی تداخل سیستمها نیروهای پیوستگی و گسستگی سیستم آشنایی با مفهوم سازمان و انواع آن اجزاء سازمان – نگرش سیستمی سازمان رسمی و کارکرد آن وجوه مشترک سازمانهای رسمی سلسله مراتب و ارتباطات در سازمانهای رسمی سازمان غیر رسمی و کارکرد آن شناسایی مفهوم مدیریت و اصول آن فراگرد مدیریت شناسایی سبک های مدیریتی مدیریت علمی سایر مفروضات  اساسی مدیریت علمی ...

ادامه مطلب