بایگانی برچسب ها: آموزش عربی در مدارس

دانلود پروژه آموزش عربی

دانلود پروژه آموزش عربی

دانلود پروژه آموزش عربی آموزش عربی فهرست مطالب جدول صرف افعال ماضي و مضارع با تعيين شناسه و ترجمه 4 نمونه  تست فعل ماضي و مضارع: 6 نمونه تستهاي ماضي: 7 نمونه تست: 9 جدول ثلاثي مزيد 10 فعل صحيح 13 فعل معتل: 16 اعلال : 16 *شرح اعلال در معتلاَت: 16 شَيَعَ  ماضي     شاعَ    صيغة 6  شِعْنَ 18 اعلال اجوف در بابهاي ثلاثي مزيد: 19 3 – اعلال در ناقص 20 اعلال مضارع ناقص: 21 اعلال ناقص در بابهاي مزيد: 22 1 – باب افعال: 22 اعلال فعل لفيف: 23 وَلي در ...

ادامه مطلب