بایگانی برچسب ها: آموزش غير رسمي سازمان نيافته

دانلود پروژه مدیریت آموزشی

دانلود پروژه مدیریت آموزشی

پروژه مدیریت آموزشی فهرست مطالب فصل اول : توانايي تشخيص مفهوم مديريت و اصول آن اجزاء يا سيستمهاي فرعي تداخل سيستمها نيروهاي پيوستگي و گسستگي سيستم آشنايي با مفهوم سازمان و انواع آن اجزاء سازمان – نگرش سيستمي سازمان رسمي و كاركرد آن وجوه مشترك سازمانهاي رسمي سلسله مراتب و ارتباطات در سازمانهاي رسمي سازمان غير رسمي و كاركرد آن شناسايي مفهوم مديريت و اصول آن فراگرد مديريت شناسايي سبك هاي مديريتي مديريت علمي ساير مفروضات  اساسي مديريت علمي ...

ادامه مطلب