بایگانی برچسب ها: آموزش مفاهیم علوم اجتماعی

دانلود گزارش کارآموزی طرح مهد کودک

دانلود گزارش کارآموزی طرح مهد کودک

دانلود گزارش کارآموزی طرح مهد کودک مهد کودکي را که کارآموزي مي کرديد معرفي کنيد. مهد کودکي که من در آنجا مشغول به کارآموزي بودم با مساحت تقريبا 230 متر و حياط 40 و سالن بازي 30، کلاسها آمادگي 1 15 و آمادگي 2، 15، و کلاس 3-4ساله 15 و دفتر مدير 15 وسالن تلويزيون 30 مي باشد که در گروه 3-4 ساله داراي 20 کودک که براي اين کلاس بسيار زياد مي باشد. اين گروه سني طوري هستند که هر کدام در حال جنب و جوش و تحرک مي باشد و فضا بسيار کوچک است و از وسايل کمک...

ادامه مطلب