بایگانی برچسب ها: آموزش مهارتهای فکر کردن به کودکان

دانلود مقاله تربیت ازنظراسلام

دانلود مقاله تربیت ازنظراسلام

تربیت ازنظراسلام فهرست مطالب مقدمه                                           پرورش عقل و علم                                 سیستم آموزشی قدیم و پرورش عقل                  دعوت اسلام به تعلیم و تعلم                           تربیت و پرورش عقل در اسلام                       صفات عقل                                    اصل تعقل                                    ا صل تفکّر اساس تربیت اسلامی                      راه و حقیقت تفکّر    ...

ادامه مطلب