بایگانی برچسب ها: آناتومی فيزيولوژي چشم انسان

دانلود پروژه آناتومی فیزیولوژی چشم انسان

دانلود پروژه آناتومی فیزیولوژی چشم انسان

آناتوموی فیزیولوژی چشم انسان فهرست مطالب چکیده مقدمه ۱-آناتوموفیزیولوژی چشم انسان ۲-نور و رنگ الف-طیف مرئی و طول موجها ب-شاخص های اصلی رنگ ج-انواع نور رنگها ۳-دمای رنگ و باز سازی رنگ ۴-فیلترهای خاص عکاسی رنگی ۵-ادراک رنگ و انواع کنتراست رنگ ۶-تاثیرات روانی رنگ ۷-حضور نمادین رنگ ۸-نقش رنگ در ترکیب بندی ۹-تاثیرات متفاوت رنگ در اقوام و ملل مختلف ۱۰-نتیجه گیری ۱۱-منابع چکیده : همان گونه که از عنوان پایان نامه پیداست، تحقیق د ر مقوله رنگ و تاثیر آن ...

ادامه مطلب