بایگانی برچسب ها: آناليز و عملكرد موتور

دانلود پروژه خواص گاز مایع و امکان استفاده از آن

دانلود پروژه خواص گاز مایع و امکان استفاده از آن

خواص گاز مایع و امکان استفاده از آن در موتورهای درون سوز فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه ۱ چکیده ۶ فهرست اختصارات بکاربرده شده و علائم ۷ فصل اول : سوخت و انواع آن ۱-۱- عوامل قابل اهمیت در انواع سوخت ۹ ۱-۲- احتراق سوخت هیدروکربنه ۹ ۱-۳- انواع سوخت موتورهای  درون  سوز ۶ ۱-۴- انتخاب صحیح مخلوط سوخت ۱۰ ۱-۵ – سوخت  گاز مایع  و استفاده از آن در موتور ۱۲ ۱-۶- معرفی گازهای طبیعی مورد استفاده در موتورهای بنزینی ۱۰ ۱-۶-۱- تعریف (LNG) 14 ۱-۶-۲- ترکیبا...

ادامه مطلب