بایگانی برچسب ها: آنالیز سایت و آنالیز بنای خانه سلماسی.doc

دانلود پاورپوينت تحلیل آنالیز سایت و آنالیز بنای خانه سلماسی

دانلود پاورپوينت تحلیل آنالیز سایت و آنالیز بنای خانه سلماسی

تحلیل آنالیز سایت و آنالیز بنای خانه سلماسی تحلیل آنالیز سایت و آنالیز بنای خانه سلماسی خانه سلماسی واقع درخیابان جنت – جنت11می باشد.این بنادارای دو ورودی که ورودی اصلی ازسمت جنوب که درجنت11واقع شده است وورودی دیگردرسمت شما ل که بیشتربرای دسترسی به ورودی زیرزمین استفاده می شود . ورودی این بنابه صورت شاخص توسط یک ایوان سقف دارکه از4ستون به وجودآمده است.پلان این بناتقریبا قرینه است دروسط واکس ورودی یک راهروعریض  که ازهرطرف به2اتاق دسترسی̷...

ادامه مطلب