بایگانی برچسب ها: آنتنهای قرار گرفته روی زمین

دانلود پروژه مطالعه و شبیه سازی آنتنهای موبایل

دانلود پروژه مطالعه و شبیه سازی آنتنهای موبایل

مطالعه و شبیه سازی آنتنهای موبایل فهرست مطالب چکیده فرهنگ اختصارات فصل 1  مشخصات تشعشعي يک آنتن2 1-1) مقدمه 2 1-2) تقسيم بندي نواحي اطراف يک آنتن 2 1-3) شدت تشعشعي آنتن3 1-4) نمودارهاي تشعشعي4 7 HPBW 1-5) پهناي تابه نيم توان يک آنتن 8VSWR 1-6) پهناي باند فرکانسي و 1-7) بهره جهتي آنتن 9 1-8) سمتگرايي 9 1-9) بازده تشعشعي آنتن 10 ) 10g 1-10) بهره يا گين آنتن ( 1-11) امپدانس ورودي آنتن 11 1- 12) قطبش موج 11 1-13) ضریب کیفیت (Q) در مدارا...

ادامه مطلب