بایگانی برچسب ها: آنتنهای قرار گرفته روی زمین

دانلود پروژه مطالعه و شبیه سازی آنتنهای موبایل

دانلود پروژه مطالعه و شبیه سازی آنتنهای موبایل

مطالعه و شبیه سازی آنتنهای موبایل فهرست مطالب چکیده فرهنگ اختصارات فصل ۱  مشخصات تشعشعی یک آنتن۲ ۱-۱) مقدمه ۲ ۱-۲) تقسیم بندی نواحی اطراف یک آنتن ۲ ۱-۳) شدت تشعشعی آنتن۳ ۱-۴) نمودارهای تشعشعی۴ ۷ HPBW 1-5) پهنای تابه نیم توان یک آنتن ۸VSWR 1-6) پهنای باند فرکانسی و ۱-۷) بهره جهتی آنتن ۹ ۱-۸) سمتگرایی ۹ ۱-۹) بازده تشعشعی آنتن ۱۰ ) ۱۰g 1-10) بهره یا گین آنتن ( ۱-۱۱) امپدانس ورودی آنتن ۱۱ ۱- ۱۲) قطبش موج ۱۱ ۱-۱۳) ضریب کیفیت (Q) در مدارات...

ادامه مطلب