بایگانی برچسب ها: آنتهای حلقوی مربعی

دانلود پروژه اصول طراحی آنتنهای حلقوی

دانلود پروژه اصول طراحی آنتنهای حلقوی

اصول طراحی آنتنهای حلقوی فهرست مطالب فاقد شکل مقدمه فصل اول 1- آنتن حلقوی 1-1- حلقۀ کوچک 2-1- دو قطبی مغناطیسی کوتاه . معادل یک حلقله 3-1- میدانهای دور دو قطبی کوچک و دو قطبی کوتاه 4-1- مقایسه میدانهای دور حلقه کوچک و دو قطبی کوتاه 5-1- آنتن حلقه ای . حالت کلی 6-1- پترن های میدان دور آنتهای حلقه ای دایره ای با جریان یکنواخت 7-1- حلقه کوچک به عنوان یک حالت خاص 8-1- مقاومت تشعشع حلقه ها 9-1- خاصیت جهتی آنتهای حلقه ای دایره ای با جریان ...

ادامه مطلب