بایگانی برچسب ها: آنتهای حلقوی مربعی

دانلود پروژه اصول طراحی آنتنهای حلقوی

دانلود پروژه اصول طراحی آنتنهای حلقوی

اصول طراحی آنتنهای حلقوی فهرست مطالب فاقد شکل مقدمه فصل اول ۱- آنتن حلقوی ۱-۱- حلقۀ کوچک ۲-۱- دو قطبی مغناطیسی کوتاه . معادل یک حلقله ۳-۱- میدانهای دور دو قطبی کوچک و دو قطبی کوتاه ۴-۱- مقایسه میدانهای دور حلقه کوچک و دو قطبی کوتاه ۵-۱- آنتن حلقه ای . حالت کلی ۶-۱- پترن های میدان دور آنتهای حلقه ای دایره ای با جریان یکنواخت ۷-۱- حلقه کوچک به عنوان یک حالت خاص ۸-۱- مقاومت تشعشع حلقه ها ۹-۱- خاصیت جهتی آنتهای حلقه ای دایره ای با جریان ...

ادامه مطلب