بایگانی برچسب ها: آنتي اكسيدانهاي غير آنزيمي

دانلود پروژه مولکول واکسیژن ریشه واکنش‌های آن

دانلود پروژه مولکول واکسیژن ریشه واکنش‌های آن

مولکول واکسیژن ریشه واکنش‌های آن فهرست مطالب مولكول و اكسيژن ريشه واكنش‌هاي آن: 1 منابع بيولوژيكي اكسيژن واكنش‌دار: 6 تشكيل اكسيژن واكنش‌دار در كلروپلاست گياهان: 7 توليد اكسيژن واكنش دار در ديگر بخش‌هاي سلولي: 10 دفاع بر عليه اكسيداتيو حاصل از استرس 11 آنزيم سوپر اكسيد دسيموتاز (SOD) : 13 اسكوربات پراكسيداز، گلوتاتيون ردوكتاز و مونودي‌هيدوكسي اسكوربات ردوكتاز: 14 كاتالاز 16 پروتئين و آنزيم‌هاي اضافي: 18 آنتي اكسيدانهاي غير آنزيمي: 18...

ادامه مطلب