بایگانی برچسب ها: آنتي بيوتيك هاي بتا لاكتام

دانلود پاورپوینت آنتی بیوتیک ها

دانلود پاورپوینت آنتی بیوتیک ها

دانلود پاورپوینت آنتی بیوتیک ها فهرست مطالب آنتی بیوتیک های بتا لاکتام الف) پنیسیلین ها Penicillin’s عوارض پنیسلین ها ب ) سفالوسپورین ها Cephalosporin’s ج) ایمی پنم Imipenem تتراسایکلین ها Tetracycline , Doxycycline آمینوگلیکوزیدها Aminoglycosides سولفانامید ها Sulfonamides عوارض تری متوپریم  Trimethoprim Nalidixic Acid کینولون ها Ciprofloxacin , Ofloxacin فلوروکینولون ها Erythromycin ,Azithromycin ماکرولید ها آنتی بیوتیک های متفرقه داروها...

ادامه مطلب