بایگانی برچسب ها: آينده نگري در نظام آموزشي

دانلود مقاله آینده نگری در نظام آموزشی

دانلود مقاله آینده نگری در نظام آموزشی

آینده نگری در نظام آموزشی ( پنج سال آینده )    فهرست مطالب مقدمه ۱ شناخت : ۲  فراشناخت : ۳ راهبردهای شناختی : ۴ الف) تکرار یا مرور: ۴ ب) بسط یا گسترش معنایی : ۵ ج) سازماندهی : ۵ برنامه ریزی : ۶ ۲( کنترل و نظارت : ۷ ۳) نظم دهی : ۷ جوان و آینده نگری ۱۰ مفهوم آینده نگری‎ ۱۱ اهمیت آینده نگری در تعالیم اسلامی‎ ۱۱  لزوم آینده نگری برای قشر جوان‏‎ ۱۲  راه‌ها و موانع گسترش افق دید‎ ۱۳ الف) عوامل‎: ۱۳ ب) موانع‎: ۱۴  ثمرات آینده نگری‎ ۱۴ ملاک...

ادامه مطلب