بایگانی برچسب ها: آیس بانک

پروژه بررسی و انتخاب انواع سیستمهای مختلف آیس بانک

پروژه بررسی و انتخاب انواع سیستمهای مختلف آیس بانک

بررسی و انتخاب انواع سیستمهای مختلف آیس بانک ICE BANK فهرست مطالب مقدمه 10 چكيده 12 علائم و اصطلاحات بكار گرفته شده 13 فصل اول  –  معرفي كلي 14 مقدمه 14 1 – 1 تعريف و معرفي مخزن ذخيره سرمايي (Cool Thermal Storage) 14 شكل 1-3    شكل شماتيك شرايط آب (آب وگليكول) ورودي و 18 1 – 3  موارد كاربرد و استفاده مخزن ذخيره 22 فصل دوم  –  پارامترهاي اصلي طراحي 28 2-1  محاسبه پروفيل بار سرمايي 29 + پروفيل بار موجود 31 2-2  انواع مختلف مخ...

ادامه مطلب