بایگانی برچسب ها: ابتکاری جدید برای فشرده سازی پست های فشار قوی Pass system

مقاله فشرده سازی پست های فشار قوی Pass system

مقاله فشرده سازی پست های فشار قوی Pass system

ابتکاری جدید برای فشرده سازی پست های فشار قوی (Pass system) فهرست مطالب * مقدمه * فصل اول PASS MO SYSTEM تا سطح ولتاژ ۵/۷۲ * ۱ ـ مقدمه * ۲ ـ عملکردPASS MO * ۳ ـ طراحی PASS MO10 * ۴ ـ نصب درمحل * ۵ ـ نصب کمیسیون آموزش ودستورالعملهای تعمیر ونگهداری * ۶ ـ جزئیات بیشتر * ۷- مشخصات فنی  PASS MO * فصل دومSYSTEMPASS MO تا سطح ولتاژ۱۷۰ ۱۷۰۵۶ * ۱-هدف * ۲- قابلیت ها * ۳- توصیفعمومی(کلی ) * ۴- تولیداتواطمینانازکیفیت * ۵- اطلاعات فنی Pass Mo * ۶- طرحها...

ادامه مطلب