بایگانی برچسب ها: ابتکاری جدید برای فشرده سازی پست های فشار قوی Pass system

مقاله فشرده سازی پست های فشار قوی Pass system

مقاله فشرده سازی پست های فشار قوی Pass system

ابتکاری جدید برای فشرده سازی پست های فشار قوی (Pass system) فهرست مطالب * مقدمه * فصل اول PASS MO SYSTEM تا سطح ولتاژ 5/72 * 1 ـ مقدمه * 2 ـ عملكردPASS MO * 3 ـ طراحي PASS MO10 * 4 ـ نصب درمحل * 5 ـ نصب كميسيون آموزش ودستورالعملهاي تعمير ونگهداري * 6 ـ جزئيات بيشتر * 7- مشخصات فنی  PASS MO * فصل دومSYSTEMPASS MO تا سطح ولتاژ170 17056 * 1-هدف * 2- قابلیت ها * 3- توصیفعمومی(کلی ) * 4- تولیداتواطمینانازکیفیت * 5- اطلاعات فنی Pass Mo * 6- طرحه...

ادامه مطلب