بایگانی برچسب ها: ابزارهاي رنگ آميزي

دانلود گزارش کارآموزی هفته نامه نخست

دانلود گزارش کارآموزی هفته نامه نخست

گزارش کارآموزی هفته نامه نخست فهرست مطالب مشخصات محل کارآموزی ۱ بازکردن یک صفحه جدید ۲ قسمت image size 2 قسمت resolution 2 جعبه ابزار ۴ ابزارهای انتخاب ۴ ابزارهای رنگ آمیزی ۵ ابزارهای ایجاد شکل، مسیر و متن ۶ ابزارهای مشاهده ۷ کلیدهای میانبر ابزار ۸ ابزارها و کلیدهای میانبر آنها ۸ نوار tool options 10 منوها ۱۰ منوهای file و edit 10 منوی image 11 منوی layer 12 منوی select 12 منوی filter 13 منوی view 13 استفاده از خطوط راهنما ۱۴ منوی window 15...

ادامه مطلب