بایگانی برچسب ها: ابطه نازايي با استرسهاي رواني

دانلود پروژه ازدواج خویشاوندی

دانلود پروژه ازدواج خویشاوندی

ازدواج خویشاوندی فهرست مطالب فصل اول بخش اول: تعریف ازدواج خویشاوندی ازدواج فامیلی زوجیت در قلمرو روابط خویشاوندی بخش دوم: یافته های نوین پژوهشی در ارتباط با ازدواج خویشاوندی نکات قابل توجه در ازدواج های خویشاوندی فصل دوم بخش اول: رابطه نازایی با استرسهای روانی- اجتماعی اختلالات کروموزومی اختلالات ژن منفرد بخش دوم: الف: بیماریهای اتوزومال غالب ب: بیماریهای توزومال مغلوب منظور از خویشاوندی چیست؟ ج: اختلالات متصل به ژن غالب د: اختلالات متصل...

ادامه مطلب