بایگانی برچسب ها: ابطه نازايي با استرسهاي رواني

دانلود پروژه ازدواج خويشاوندي

دانلود پروژه ازدواج خويشاوندي

ازدواج خويشاوندي فهرست مطالب فصل اول بخش اول: تعريف ازدواج خويشاوندي ازدواج فاميلي زوجيت در قلمرو روابط خويشاوندي بخش دوم: يافته هاي نوين پژوهشي در ارتباط با ازدواج خويشاوندي نكات قابل توجه در ازدواج هاي خويشاوندي فصل دوم بخش اول: رابطه نازايي با استرسهاي رواني- اجتماعي اختلالات كروموزومي اختلالات ژن منفرد بخش دوم: الف: بيماريهاي اتوزومال غالب ب: بيماريهاي توزومال مغلوب منظور از خويشاوندي چيست؟ ج: اختلالات متصل به ژن غالب د: اختلالات متصل...

ادامه مطلب