بایگانی برچسب ها: ابعاد ديگر سلامتي قلب

دانلود مقاله قلب و ورزش

دانلود مقاله قلب و ورزش

قلب و ورزش فهرست مطالب وزرش 1 مقدمه 1 چرا ورزش؟ 2 تعريفي از بدنسازي 2 ورزش بي هوازي 4 ورزش هوازي 4 چه مقدار ورزش كافي است؟ 7 آمادگي شروع 11 جلسه ورزشي 13 برنامه ورزشي 16 ابعاد ديگر سلامتي قلب 18 چربي هاي خون 18 فشار خون 18 چاقي 19 لخته خون 19 ديابت 19 خطرات ورزشي 20 آنچه كه تحقيقات نشان مي‌دهد 21 تست ورزش 22 ورزش و سنين پيري 24 منابع30 مقدمه در دو دهه اخير برنامه اي بدنسازي در ميان مردم آمريكا بسيار پر سر و صدا بوده است. از نوارهاي ويدئويي...

ادامه مطلب